Logo,...
 
 

 
 

Provozovatel: CAESAR´S GLADIATORS security  s.r.o., IČO: 02254930, DIČ: CZ02254930, Spis. zn.: C 217379 vedená u Městského soudu v Praze

Ostraha majetku a osob

Ochrana majetku a osob

bodyguard

security

bezpečnostní agentura
detektivní služby
Poskytujeme komplexní servis v oblasti bezpečnostních služeb. Činnost je zaměřená na fyzickou ochrana osob, na ostraha objektů, staveb, na recepční a informační služby, služby pořadatelské při zajišťování kulturních a společenských akcí. Analytická činost S přihlédnutím na činnost a potřeby zákazníka provedeme obhlídku objektu a okolního terénu a zhodnotíme bezpečnostní rizika. Vytvoříme projekt s návrhy řešení ochrany a ostrahy konkrétního objektu, který případně může obsahovat fotodokumentaci i videozáznam. Na vyžádání jsme schopni, ve spolupráci s firmami zajišťujícími elektronický strážný systém, zprostředkovat návrh, dodání materiálu, samotnou montáž a jeho připojení na PCO

Detektivní služby

Fyzická ostraha objektů - ochrana majetku Základním účelem fyzické ostrahy je ochrana zdraví a majetku našich klientů před negativními vlivy, které by mohly narušovat bezproblémový chod střeženého objektu a předcházení rizikových situací. Fyzická ostraha objektu obnáší pravidelné obchůzky našimi pracovníky, zajišťuje kontrolu pohybu osob a vozidel, vchod do budovy a pravidelným zápisem monitoruje vjezd a výjezd vozidel do a z objektu. Váš objekt zajistíme po dobu 24 hodin denně. Osobní ochrana - ostraha osob Zabezpečujeme osobní ochranu s cílem ochránit bezpečnost a zdraví klienta pomocí doprovodu jedním, nebo více členy ochranného týmu. Jsme připraveni Vás chránit 24 hodin denně, za použití všech prostředků jako neprůstřelných vest, spojovací techniky a dalších příslušenství. Po dohodě s klientem je možnost ozbrojeného doprovodu.