FYZICKÁ OSTRAHA OCHRANA MAJETKU

 

 
 
Cílem služby je zajištění ochrany majetku našich klientů před negativními vlivy, které by mohly narušit bezproblémový chod střeženého objektu, a eliminace rizikových situací.

 

Fyzická ostraha objektu zahrnuje pravidelné obchůzky prováděné našimi zaměstnanci, sledování pohybu osob a vozidel v prostorách objektu a vyhotovení písemného záznamu o něm.

Ostrahu vašeho objektu zajistíme 24 hodin denně.

 
 
 
 
 
 

Provozovatel: CAESAR´S GLADIATORS security  s.r.o., IČO: 02254930, DIČ: CZ02254930, Spis. zn.: C 217379 vedená u Městského soudu v Praze